Bestuursleden


​Het bestuur achter v.l.n.r.: Ilse van Tunen-De Groot, Arend Hulshof, Gerrit Assies (secretaris). Voor v.l.n.r.: Thom Klück (voorzitter), Martine Letterie (ere-voorzitter en voormalig voorzitter) en Shie On Bavelaar (penningmeester). Niet op de foto: Bert de Raaf.

Voorzitter
Thom Klück

Ere-voorzitters
Martine Letterie
Afko Schoonbeek
Joop van Vonderen († 11-12-2004)

Secretaris
Gerrit Assies

Penningmeester
Shie On Bavelaar

Algemene bestuursleden
Arend Hulshof
Bert de Raaf
Ilse van Tunen-De Groot

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. De stichting maakt deeluit van de Amicale International Neuengamme (AIN). Martine Letterie is vice-voorzitter van de AIN, en neemt begin november deel aan de jaarlijkse vergadering.

Contactgegevens secretariaat

Gerrit Assies
Secretaris
Fagotdreef 8, 3845 DH Harderwijk
0341-881985
E-mail: secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl

Bankrekening: IBAN: NL98 RBRB 0850 0887 12
t.n.v. Stichting Vriendenkring Neuengamme

Redactieadres Neuengamme Bulletin:
bulletin@vriendenkringneuengamme.nl

Contactpersoon nabestaanden
Edwin Vrielink (informatie nabestaanden)
E-mail: edwin_vrielink@hotmail.com