Bestuursleden

​Het bestuur v.l.n.r.: Arend Hulshof, Martine Letterie (voorzitter), Shie On Bavelaar (penningmeester), Erik Dijkstra, Gerrit Assies (secretaris).
 

Voorzitter
Martine Letterie

Ere-voorzitters
Joop van Vonderen († 11-12-2004)
Afko Schoonbeek

Secretaris
Gerrit Assies

Penningmeester
Shie on Bavelaar

Algemene bestuursleden
Erik Dijkstra
Arend Hulshof

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. De stichting maakt deeluit van de Amicale International Neuengamme (AIN). Martine Letterie is vice-voorzitter van de AIN, en neemt begin november deel aan de jaarlijkse vergadering.

Contactgegevens secretariaat

Gerrit Assies
Secretaris
Fagotdreef 8, 3845 DH Harderwijk
0341-881985
E-mail: secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl

Bankrekening: IBAN: NL98 RBRB 0850 0887 12
t.n.v. Stichting Vriendenkring Neuengamme

Redactieadres Neuengamme Bulletin:
bulletin@vriendenkringneuengamme.nl

Contactpersoon nabestaanden
Edwin Vrielink (informatie nabestaanden)
E-mail: edwin_vrielink@hotmail.com