Bestuursleden


Voorzitter
Thom Klück

Secretaris
Gerrit Assies

Penningmeester
Renzo de Muijnck

Algemene bestuurslid
Ilse van Tunen-De Groot - redactie Magazine

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. De stichting maakt deeluit van de Amicale International Neuengamme (AIN).

Ere-voorzitters
Martine Letterie
Afko Schoonbeek
Joop van Vonderen († 11-12-2004)

 

Contactgegevens secretariaat

Gerrit Assies
Secretaris
Fagotdreef 8, 3845 DH Harderwijk
E-mail: secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl

Bankrekening: IBAN: NL98 RBRB 0850 0887 12
t.n.v. Stichting Vriendenkring Neuengamme

Redactieadres Neuengamme Bulletin:
bulletin@vriendenkringneuengamme.nl

Contactpersoon nabestaanden
Erik Dijkstra (informatie nabestaanden)
E-mail: nabestaanden@vriendenkringneuengamme.nl