Bestuursleden


Voorzitter
Thom Klück

Secretaris

Penningmeester
Renzo de Muijnck

Algemene bestuurslid
Ilse van Tunen-De Groot - redactie Magazine

Gerrit Assies

 

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. De stichting maakt deeluit van de Amicale International Neuengamme (AIN).

Ere-voorzitters
Martine Letterie
Afko Schoonbeek
Joop van Vonderen († 11-12-2004)

 

Contactgegevens secretariaat
Pieter Dekker
Secretaris
Akkerweg 20, 8077 SJ  Hulshorst

Telefoon: 06 15887576
E-mail: secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl

Bankrekening: IBAN: NL98 RBRB 0850 0887 12
t.n.v. Stichting Vriendenkring Neuengamme

Redactieadres Neuengamme Bulletin:
bulletin@vriendenkringneuengamme.nl

Contactpersoon nabestaanden
E-mail: nabestaanden@vriendenkringneuengamme.nl