Bestuursleden

​Het bestuur v.l.n.r.: Renzo de Muijnck (penningmeester), Nicole Duijkers (voormalig bestuurslid), Loes Ronner (voormalig bestuurslid),
Martine Letterie (voorzitter), Gerrit Assies (secretaris) en Arend Hulshof. Niet op de foto Shie On Bavelaar en Erik Dijkstra.
 

Voorzitter
Martine Letterie

Ere-voorzitters
Joop van Vonderen († 11-12-2004)
Afko Schoonbeek

Secretaris
Gerrit Assies

Penningmeester
Renzo de Muijnck

Algemene bestuursleden
Erik Dijkstra
Arend Hulshof
Shie On Bavelaar

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. De stichting maakt deeluit van de Amicale International Neuengamme (AIN). Martine Letterie is vice-voorzitter van de AIN, en neemt begin november deel aan de jaarlijkse vergadering.

Contactgegevens secretariaat

Gerrit Assies
Secretaris
Fagotdreef 8, 3845 DH Harderwijk
0341-881985
E-mail: secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl

Bankrekening: IBAN: NL98 RBRB 0850 0887 12
t.n.v. Stichting Vriendenkring Neuengamme

Redactieadres Neuengamme Bulletin:
bulletin@vriendenkringneuengamme.nl

Contactpersoon nabestaanden
Edwin Vrielink (informatie nabestaanden)
E-mail: edwin_vrielink@hotmail.com