Bestuursleden

​Het bestuur v.l.n.r.: Renzo de Muijnck (penningmeester), Nicole Duijkers, Loes Ronner (voormalig bestuurslid),
Martine Letterie (voorzitter), Gerrit Assies (secretaris) en Arend Hulshof. Niet op de foto Shie On Bavelaar.
 

Voorzitter
Martine Letterie

Ere-voorzitters
Joop van Vonderen († 11-12-2004)
Afko Schoonbeek

Secretaris
Gerrit Assies

Penningmeester
Renzo de Muijnck

Algemene bestuursleden
Nicole Duijkers
Arend Hulshof
Shie On Bavelaar

Contactgegevens secretariaat

Gerrit Assies
Secretaris
Braambergerhout 42, 3845 HH  Harderwijk
0341-881985
E-mail: secretariaat@vriendenkringneuengamme.nl

Bankrekening: IBAN: NL98 RBRB 0850 0887 12
t.n.v. Stichting Vriendenkring Neuengamme

Redactieadres Neuengamme Bulletin:
bulletin@vriendenkringneuengamme.nl

Contactpersoon nabestaanden
Sietse Geertsema (informatie nabestaanden)
Bieleveldlaan 33, 7906 HR  Hoogeveen
Telefoon: 0528-269475
E-mail: spgeertsema@hetnet.nl