Stichting - Doelstelling

De Stichting Vriendenkring Neuengamme stelt zich de volgende doelen:

  1. De nagedachtenis aan het concentratiekamp Neuengamme levend houden en de nabestaanden van de omgekomenen hierbij betrekken.
  2. De band tussen overlevenden van Neuengamme bestendigen.
  3. Waar nodig en mogelijk hulp en bijstand bieden aan overlevenden en nabestaanden.
  4. Bevorderen van samenwerking met andere organisaties, zowel nationaal als internationaal, met soortgelijke doelstellingen.
  5. Binnen de Nederlandse samenleving bekendheid geven aan de gebeurtenissen in het concentratiekamp Neuengamme en de nasleep daarvan, en de Nederlandse betrokkenheid daarbij.
  6. Actief streven naar een rechtvaardige, vreedzame en tolerante wereld waarin discriminatie, antisemitisme, racisme, vreemdelingenhaat en politiekextremisme geen plaats hebben.

Deze doelstellingen houden onder meer ook in dat aan nabestaanden van Neuengamme-slachtoffers zoveel mogelijk hulp krijgen bij het zoeken naar informatie over omgekomen familieleden en/of vrienden.

De Stichting Vriendenkring Neuengamme is aangesloten bij de internationale organisatie Amicale Internationale de Neuengamme (A.I.N.).


Download hier het beleidsplan van de Stichting Vriendenkring Neuengamme. U kunt hier de Jaarrekening 2021 downloaden.

De bestuurders van de Vriendenkring Neuengamme ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het RSIN van de stichting luidt: 80250211.