Geschiedenis

Neuengamme is een dorp binnen de gemeente Hamburg in Duitsland. Het zou een onbekend dorp zijn, ware het niet dat daar tijdens de oorlogsjaren 1940 – 1945 een oord van verschrikking was: het concentratiekamp Neuengamme. Dat was één van de grootste kampen in Duitsland met meer dan tachtig buitenkampen. 

In Neuengamme zaten bijna zevenduizend Nederlanders gevangen. Toch is het kamp relatief onbekend. Bij nabestaanden en overlevenden roept de naam Neuengamme echter herinneringen op aan dood, vernedering en ellende.

Algemeen
Concentratiekamp Neuengamme ligt vlakbij de stad Hamburg. Neuengamme was in de Tweede Wereldoorlog met meer dan 80 buitenkampen het centrale concentratiekamp van Noord-Duitsland. In 1938 was Neuengamme zelf nog een buitenkamp van het concentratiekamp Sachenhausen, ingericht om gevangenen in de steenfabriek van de SS uit te buiten. Sinds 1940 is Neuengamme als zelfstandig concentratiekamp verder gegaan. In de loop van de oorlog deporteerden de nazi's tienduizenden mensen uit heel Europa naar Neuengamme. Van de ongeveer 106.000 gevangen die naar Neuengamme zijn gevoerd, zijn ongeveer 55.000 gevangenen in Neuengamme omgekomen.

Neuengamme en de buitenkampen

Bronnen
Brochure "Overlevensstrijd, gevangenen onder de SS heerschappij. Het concentratiekamp Neuengamme 1938-1945" bij de permanente tentoonstelling van de concentratiekamp gedenkplaats Neuengamme.
Deel 16, "Concentratiekamp Neuengamme 1938-1945", van "Hamburg Portret" van het Museum van de Hamburgse geschiedenis.