De ramp in de Lübecker Bocht

Te midden van de talloze tragedies van die tijd springt deze er toch nog uit: het geallieerde bombardement van het passagiersschip Cap Arcona op 3 mei 1945, waarbij duizenden concentratiekampgevangenen om het leven kwamen. Dit boek reconstrueert de toedracht van de ramp. Vijf dagen voor de Duitse capitulatie torpedeerden Britse piloten in de Bocht van Lübeck de Cap Arcona en het vrachtschip Thielbek. De piloten leefden in de veronderstelling dat ze Duitse troepentransportschepen aanvielen. Aan boord van beide vaartuigen bevonden zich echter gevangenen uit het concentratiekamp Neuengamme.7000 tot 8000 mensen kwamen om het leven, in laaiend vuur of ijskoud water. Onder hen ruim 300 Nederlanders. Met welk doel hebben de nazi's de gevangenen op de schepen geplaatst? En een nog prangender kwestie: hoge Britse officieren wisten al op 2 mei 1945 wie de opvarenden waren, maar bliezen desondanks het bombardement niet af. Aan de hand van getuigenverklaringen en andere bronnen beschrijft S.P. Geertsema de ondergang van de Cap Arcona en de Thielbek.

De redactie van dit boek bestond uit:
Dr. S.P. Geertsema (eindredactie)
Theo Broers
Wil van den Elzen
Wim Vermeulen (beeldredactie)
Deze heren zijn verbonden aan de Stichting Vriendenkring Neuengamme. Deze stichting werd in 1993 opgericht met onder andere als doel om de nagedachtenis aan omgekomenen in het concentratiekamp Neuengamme levend te houden.

U kunt dit boek bestellen door uw adresgegevens te sturen naar penningmeester@vriendenkringneuengamme.nl.

Kosten: € 18,00 + € 7,25 verzendkosten.

 

Meer boeken